Αναγκαιότητα


> Η μεγάλη αυξηση των ενήλικων τετραπληγικών ατόμων (πιο συγκεκριμένα διπλάσιος αριθμός των αντρών από αυτόν των γυναικών)* στη χώρα μας

> Η ύπαρξη παιδιών με αναπηρία καθώς και

> Η γήρανση του πληθυσμού της Ελλάδας
 αποτελούν αδιαμφισβήτητο γεγονός της αναγκαιότητας δημιουργίας των κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης και συμμετοχής στα κοινά για μία καλύτερη ποιότητα ζωής των ατόμων αυτών.

 ΄Ετσι, με την παροχή των δημιουργικών μας υπηρεσιών, τη σωστή μας μελέτη και παρέμβαση πετυχαίνετε:
αυτονομία στο χώρο του σπιτιού (ανεξαρτησία στις Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής) και της εργασίας
ασφάλεια στις μετακινήσεις εντός και εκτός οικιστικού περιβάλλοντος
(πρόληψη πτώσεων - εύκολη πρόσβαση)
τηλεβοήθεια - επικοινωνία από απόσταση (χρήση προσαρμοσμένου υπολογιστή)
σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου

*το γεγονός αυτό είναι αποτέλεσμα πιλοτική μελέτη που διεξήχθη στην Αττική κατά το χρονικό διάστημα 2007-2009 (3 έτη) με αφορμή την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού τίτλου με θέμα: ‘η χρήση της προσαρμοσμένης τεχνολογίας στο οικιστικό περιβάλλον ενηλίκων με σοβαρή κινητική αναπηρία και των βοηθών τους’