Δημιουργικές υπηρεσίες

ergonomikiparemvasi

Οι υπηρεσίες μας:

• Αξιολόγηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το άτομο στον χώρο του σπιτιού, της εργασίας, του μεταφορικού μέσου
• Μελέτη και σχεδιασμός του χώρου (με βάση τη νομοθεσία περί μέτρων προσβασιμότητας)
• Σχεδιασμός και μελέτη κατάλληλων λύσεων, τροποποιήσεων, προσαρμογών (εργονομία)
• Χρήση τεχνικών-τεχνολογικών μέσων προσαρμοσμένων στις ανάγκες του ατόμου
  
Με τις παραπάνω υπηρεσίες μας αποκτάτε:
την αυτονομία και ανεξαρτησία του ατόμου στον χώρο του σπιτιού, της εργασίας και της κοινότητας, με όσο το δυνατό μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια και ταυτόχρονα τη λιγότερη κατανάλωση ενέργειας