Σκοπός


Ο σκοπός της ιστοσελίδας αυτής είναι η δημιουργική και καινοτόμα παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης μελετών σχεδίων προσβασιμότητας δημοσίων κτιρίων (πχ. σχολεία, εμπορικά κέντρα, χώροι εργασίας, κτλ), ατομικών κατοικιών ή κτιρίων κοινής διαβίωσης (πολυκατοικίες, μονοκατοικίες), όπως και μέσων μεταφοράς, με στόχο τη σωστή χρησιμοποίησή τους από τα άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση αναπηρίας.
  Η αυτονομία και ανεξαρτησία των ατόμων αυτών στον χώρο του σπιτιού, της εργασίας, και γενικώς μέσα στην κοινότητα αποκτούνται μέσω σωστής και εμπεριστατωμένης μελέτης που καθιστά προσβάσιμους του χώρους μετακίνησης, διαβίωσης και εργασίας τους. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στα άτομα να συμμετέχουν πρωτίστως στις Δραστηριότητες της Καθημερινής Ζωής (Δ.Κ.Ζ.), να διαχειρίζονται το περιβάλλον της κατοικίας τους, να χρησιμοποιούν το σύνολο των δωματίων και του εξοπλισμού και να ελέγχουν τις συναλλαγές τους με τους άλλους. Η σωστή λοιπόν και μελετημένη παρέμβαση αποτελεί την εγγύηση στα άτομα με την αναπηρία ώστε να πραγματοποιούν: 
 
     τις Δ.Κ.Ζ. στο σπίτι ή στο εξωτερικό του σπιτιού
  • τις μεταφορές, τις μετακινήσεις, την επικοινωνία, τη διασκέδαση
  • την πρόσβαση ή την παραμονή στο σχολικό περιβάλλον, τη μόρφωση και τον επαγγελματικό στίβο
  • την μείωση της παρέμβασης και εξάρτησης από τρίτο άτομο